Gaz-System wybuduje ul. Ku Morzu w Świnoujściu

Ku Morzu w Świnoujściu

Zakończyły się ponad półtoraroczne negocjacje pomiędzy władzami Świnoujścia a przedstawicielami spółki Gaz-System, właścicielem terminala LNG, w sprawie zasad współpracy i budowy w nowym przebiegu ul. Ku Morzu. Efekt? W związku z rozbudową terminala i zapewnieniem jego bezpieczeństwa, spółka na swój koszt wybuduje nową drogę dojazdową, która zapewni dojazd do jednych z największych świnoujskich atrakcji – Latarni Morskiej i Fortu Gerharda.
Powodem rozpoczęcia rozmów pomiędzy władzami należącej do Skarbu Państwa spółki a świnoujskim samorządem była rozbudowa terminalu LNG. Spółka Gaz-System stała na stanowisku, że po wybudowaniu trzeciego zbiornika, a przede wszystkim prowadzącej do niego nowej estakady gazowej, dotychczasowy przebieg ul. Ku Morzu i rozbudowa terminala będą kolidowały ze sobą pod względem bezpieczeństwa. Stąd pojawiła się konieczność zmiany przebiegu ulicy Ku Morzu oraz lokalizacji parkingu. Tak, by droga nie przebiegała pod estakadą gazową i oddalony od niej był również parking.
– Oczywiście, rozumiemy względy bezpieczeństwa i związane z tym stanowisko spółki Gaz-System – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście Barbara Michalska. – Jednak od początku staliśmy na stanowisku, że musimy zadbać o interes Miasta. Ulica Ku Morzu prowadzi do naszych najważniejszych zabytków. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, że ten dostęp zostanie trwale ograniczony.
Zgodnie z zapisami wynegocjowanego porozumienia, spółka Gaz-System wybuduje na własny koszt ul. Ku Morzu w nowym przebiegu o długości ok. 1,9 km. Będzie on poprowadzony (patrząc od ulicy Barlickiego) pomiędzy terminalem a portem, równolegle do obecnego. Oprócz tego, spółka partycypować będzie w budowie drugiego odcinka ul. Ku Morzu, który prowadził będzie od bramy portu do Latarni Morskiej oraz Fortu Gerharda, a także planowanego w tym rejonie parkingu z miejscami dla ponad 90 samochodów oraz 7 autokarów. W gestii spółki leży wykonanie dokumentacji projektowej drugiego odcinka ulicy Ku Morzu oraz parkingu. Porozumienie zawiera również zapisy dotyczące zamiany gruntów na potrzeby budowy nowego przebiegu drogi oraz rozbudowy terminala LNG, a także przejęcie gruntu od Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na cele budowy parkingu. Koszty wynikające z pozyskania gruntu pod parking od ZMPSiŚ poniesie spółka Gaz-System.
– Zakończenie negocjacji z właścicielem terminalu LNG to wspaniała informacja – mówi Agata Kucharska ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń. – Nowa droga do naszych atrakcji umożliwi rozpoczęcie działań na rzecz kompleksowego zagospodarowania wyjątkowych zabytków.
Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda podkreśla, że ważnym elementem porozumienia jest fakt, że zaplanowano w nim docelową lokalizację parkingu.
– Po zapewnieniu ogólnodostępnej komunikacji do fortu i latarni, kluczowe jest, by w przyszłości udało się zachować zielony status terenu pomiędzy estakadami. Unikatowy ekosystem i zabytki, które są tam zlokalizowane warte są zagospodarowania i udostępnienia dla mieszkańców i turystów – dodaje.
Gaz-System jest w posiadaniu oferty wykonawcy na budowę nowego przebiegu ulicy Ku Morzu w kwocie ponad 23 milionów złotych. Według harmonogramu, zakończenie budowy drogi zaplanowano na koniec 2023 roku. Z treścią porozumienia zapoznali się już radni z Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta i wyrazili poparcie dla jego podpisania. Porozumienie będzie jeszcze opiniowane przez całą Radę Miasta podczas sesji w najbliższy czwartek.

Tekst: BIK UM Świnoujście

Zostaw komentarz

ewyspiarz.info - Serwis Informacyjny.