Opóźnienia na budowie tunelu? Radny Wiesław Góreczny zwraca się o szczegółowe informacje.

Wieslaw Goreczny

Otwarcie tunelu pod Świną zaplanowano na wrzesień 2022, niestety budowa jest już opóźniona o miesiąc, jednak termin ten może się wydłużyć, ponieważ wykonawca złożył wniosek o wydłużenie możliwość oddania inwestycji o kolejne 3 miesiące. Jednocześnie w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o wielomilionowych kosztach jakie wygenerują opóźnienia w budowie. Pojawiające się wiadomości zaniepokoiły radnego Wiesława Górecznego.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu radny Wiesław Góreczny złożył wniosek do Rady Miasta Świnoujście o zobowiązanie Prezydenta Miasta Świnoujście Janusza Żmurkiewicza, do przedstawienia szczegółowej informacji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego budowa stałego połączenia pod Świną, łączącego wyspy Uznam i Wolin”. Według stanu na dzień pod nazwą 31.12.2021r.

Komisja Gospodarki i Budżetu po dyskusji poprała pomysł radnego, wniosek miał trafić pod obrady Rady Miasta, jednak tak się nie stało. Jesteśmy zaskoczeni brakiem przekazania wniosku Wiesława Górecznego w sprawie tunelu przez Komisję Gospodarki Radzie Miasta – komentuje przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Jan Borowski- Patrzy na nas cała Polska, mieszkańcy mają prawo wiedzieć co się dzieje na terenie budowy tunelu, zwłaszcza, że są już przyjmowane zakładu bukmacherskie na to kiedy inwestycja zostanie zakończona. – doprecyzowuje radny KO.

We wniosku Komisji Gospodarki i Budżetu radny wystąpił o udzielenie bardzo ważnych informacji dotyczących inwestycji:

1) Przedstawienie szczegółowego harmonogramu rzeczowego robót wraz

z planowanym terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2) Przedstawienie harmonogram rzeczowo – finansowego wraz z informacją

o wynagrodzeniu wypłaconym wykonawcy oraz planowanych płatnościach na rzecz wykonawcy do zakończenia inwestycji i źródłach finansowania poszczególnych płatności.

3) Przedstawienie ewentualnych rozbieżności występujących pomiędzy zamawiającym, gmina miasto Świnoujście, a wykonawcą Konsorcjum PORR/Gulermak, w zakresie obowiązującego umownego i planowanego zakończenia inwestycji.

4) Przedstawienie pełnego zakresu robót dodatkowych i zamiennych wnioskowanych przez wykonawcę od początku realizacji inwestycji, sposobu ich realizacji i rozliczenia oraz ewentualnych sporów ww. zakresie.

5) Przedstawienie sprawozdania przez inżyniera kontraktu z wykonania inwestycji

w okresie do 31.12.2021r., wraz z przedstawieniem rekomendacji udzielonych zamawiającemu w zakresie terminowego zakończenia inwestycji, oraz sposobu postępowania w zakresie zgłoszonych przez wykonawcę roszczeń finansowych

w ramach obowiązującej umowy. Przedmiotowe roszczenia obejmują roboty dodatkowe, zamienne, oraz wszelkie inne koszty zgłoszone przez wykonawcę, które powinien pokryć zamawiający.

6) Przedstawienie zestawienia kosztów nadzoru i prowadzenia inwestycji, w tym kosztów finansowych ponoszonych przez zamawiającego ( gmina miasto

Świnoujście ), poza wynagrodzeniem wykonawcy PORR/Gulermak, wg. stanu na dzień 31.12.2021r.

7) Przedstawienie listy problemów i zagrożeń dotyczących zakończenia inwestycji wraz z ich opisem w stanie na dzień przedłożenia przedmiotowej informacji.

Powyższe informacje mają zostać przedstawione radnym do końca marca bieżącego roku

Jan Borowski

Zostaw komentarz

ewyspiarz.info - Serwis Informacyjny.