Budowa tunelu – RAPORT Z POSTĘPU PRAC ( 03 V – 09 V 2021).

tunel pod Świną

Wyspiarka odbyła postój w bloku inspekcyjnym jet-grouting. Przeprowadzono przegląd narzędzi głowicy urabiającej w komorze roboczej TBM i inspekcję komory roboczej TBM. Mimo tych prac w ciągu ostatniego tygodnia maszyna TBM zmontowała 13 dwumetrowych pierścieni. Łącznie tunel składa się już z 170 ringów półtorametrowych oraz 77 dwumetrowych, czyli jego długość przekroczyła 400 metrów.

Nie ustają prace w komorze startowej. Trwa odpompowywanie wody z jej wnętrza oraz uszczelnianie płyty dennej i ścian szczelinowych.

Kontynuowane są roboty przy wiadukcie nad segmentem S7 (w ciągu starej nitki ul. Karsiborskiej). Wnętrze rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową (segmenty od S1 do S11) są odwadniane.

Wzmacniane jest podłoże pod konstrukcję odcinka Drogi Dojazdowej nr 1 – od trasy głównej do starej nitki ul. Karsiborskiej, ale również pod konstrukcję odcinka Drogi Krajowej 93. Wykonane już fragmenty są odpowiednio pielęgnowane.

Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu – sieci wodno-kanalizacyjnych oraz teletechnicznych i elektroenergetycznych dla infrastruktury drogowej.

Poza tym na wyspie Uznam przez całą dobę pracuje zakład prefabrykacji (to tu powstają segmenty obudowy tunelu) oraz stacja STP (gdzie płuczka wiertnicza jest oddzielana od urobku).

Z kolei na wyspie Wolin trwa odpompowywanie wody z wnętrza komory odbiorczej TBM, gdzie Wyspiarka zakończy drążenie i zostanie rozmontowana.

Odwadniana jest również rampa i tunel wykonywany metodą stopową, czyli segmenty od R1 do R16. Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad segmentem R11 oraz roboty ziemne i konstrukcyjne rampy dojazdowej.

Także po tej stronie Świny budowane są sieci teletechniczne i elektroenergetyczne dla infrastruktury drogowej oraz sieci wodno-kanalizacyjne.

Prowadzone są roboty drogowe przy projektowanym rondzie w okolicy ul. Fińskiej i ul. Duńskiej.

żródło: GDDKiA Oddział Szczecin

Zostaw komentarz / Facebook

Solidarnie z Białorusią

z Białorusią