II edycja Świnoujskiej Ligi Biegowej z „Wyspiarzem”.

OSiR Wyspiarz w Świnoujściu wychodząc naprzeciw potrzebie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w poszukiwaniu młodych talentów biegowych serdecznie zaprasza na II edycję Świnoujskiej Ligi Biegowej z „Wyspiarzem”. ?‍♂️ ?

➡️ Świnoujska Liga Biegowa z „Wyspiarzem”, to cykl 5 imprez biegowych, rozgrywanych na terenie Świnoujścia. Start i meta do biegów odbywać się będzie na Stadionie Miejskim ul. Matejki 22. ?

?️ Trasa biegów przebiegać będzie:
▫️ dla najmłodszych biegaczy (przedszkolaki, klasa I – II i III – IV) na bieżni,
▫️ dla pozostałych uczestników wokół części korony stadionu.

? Pierwsze jesienne zawody odbędą się 17 listopada 2019 r. o godzinie 11.00, kolejne edycje odbywać się będą cyklicznie ⤵️

2️⃣ przełaje z Mikołajem – 08.12.2019 r.
3️⃣ zima biegowa – 02.2020 r.
4️⃣ biegi z Marzanną – 22.03.2020 r.
5️⃣ biegi Aprylisowe – 05.04.2020 r.

Po każdej edycji prowadzona będzie punktacja indywidualna oraz klasyfikacja zespołowa przedszkoli i szkół. ? Po każdych zawodach I – III miejsca nagradzane zostaną okolicznościowymi ? medalami, natomiast w klasyfikacji końcowej Ligii I – III miejsca w każdej kategorii otrzymają puchary. ?

Kategorie wiekowe uczestników biegów oraz dystans ⤵️
✔️ Przedszkola (rocznik 2013 i młodsi), K i M – 250 m

✔️ Szkoły Podstawowe:
? klasy I-II (rocznik 2012-2011), K i M – 400 m
? klasy III – IV (rocznik 2010-2009), K i M – 650 m
? klasy V-VI (rocznik 2008-2007), K i M – 650 m
? klasy VII-VIII (rocznik 2006-2005), K i M – 900 m
? klasy I-V Sz. śr. (rocznik 2004-2000), K i M – 900 m

✔️ bieg otwarty OPEN, K i M – 3000 m

Przyznawanie punktów ? – W każdym biegu uczestnik zdobywa punkty wg zajętego miejsca (klucza) np.⤵️
1 miejsce = 30 pkt,
2 miejsce = 29 pkt,
3 miejsce = 28 pkt,
30 miejsce = 1 pkt, ………….itd.

➡️ Zwycięzcą Ligi w poszczególnych kategoriach wiekowych jest uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów, przy czym do końcowej punktacji zalicza się 4 spośród 5 startów.
➡️ Do punktacji drużynowej na „Najbardziej rozbieganą szkołę w Świnoujściu” zlicza się punkty 5 najlepszych zawodników danej szkoły z każdej kategorii wiekowej. Najlepsze szkoły otrzymają puchary za tytuł „Najbardziej rozbieganej szkoły w Świnoujściu”. ?

Zasady uczestnictwa i postanowienia końcowe ⤵️
✔️ Zgłoszenie się do Biegów jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
✔️ W biegach obowiązuje KARTA STARTOWA, którą zapewnia organizator zawodów – jej brak na mecie, uniemożliwia sklasyfikowanie.

Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujscie.pl ? oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez „Organizatora” na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkół podstawowych, szkołach średnich. ?

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu, a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.
Organizator zapewnia opiekę medyczną. ⚕️

Osoba do kontaktu: Adam Wielechowski
☎️ 665-154-799
? a.wielech@gmail.com

Osoby uczestniczące w Świnoujskiej Lidze Biegowej z „Wyspiarzem” wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby Ligi Biegowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 723 i 1000).

Dodaj komentarz