Jutrzejsza sesja Rady Miasta odwołana!Radni w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach, brak kworum albo odwołane sesje z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne – tak wygląda rzeczywistość rad gmin i powiatów w czasie epidemii.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Polski w wielu gminach i powiatach odwołane zostały marcowe sesje rad.
Tak stało się m.in. w Świnoujściu. „Decyzja o odwołaniu sesji została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Przedstawiamy stanowisko Przewodniczącej Rady Miasta Elżbiety Jabłońskiej


Decyzja o odwołaniu jutrzejszej sesji to jest bardzo trudna decyzja. Uważam, iż sprawowanie mandatu radnego to przede wszystkim służba Mieszkańcom Świnoujścia. Obserwujemy z jakim poświęceniem na pierwszej linii, pracują pracownicy służby zdrowia, czy też innych jednostek niosących pomoc. Widzimy również jakie wsparcie okazują sobie wzajemnie Mieszkańcy naszego miasta – szycie maseczek (Świnoujście szyje dla Medyków), czy pomoc w zrobieniu zakupów.

Dlatego też w momencie, kiedy konieczne jest podjęcie tak istotnych uchwał dla prawidłowego funkcjonowania miasta nie można z nich rezygnować. Na jutrzejszej sesji mieliśmy podjąć ważne uchwały, jedna z nich to dofinansowanie szpitala kwotą blisko 3 mln zł na jego sprawne funkcjonowanie oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. W tym czasie nie budzi to wątpliwości, że są to sprawy wysokiej rangi, gwarantujące bezpieczeństwo zdrowotne Mieszkańcom Świnoujścia.
W tak trudnym okresie wprowadzane są kolejne obostrzenia w rozporządzeniach, które budzą wątpliwości prawne i są w różny sposób interpretowane. Z drugiej strony na horyzoncie pojawia się możliwość prawna co do ewentualności przeprowadzenia sesji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich – zdalnie.

Właśnie obraduje Sejm RP i jest duża szansa, że w najbliższy piątek podejmie specutawę, w której znajdzie się takie uprawnienie. Urząd Miasta Świnoujście jest przygotowany technicznie na zdalne przeprowadzenie sesji. Zakupione zostały tablety i radni zostaną zabezpieczeni w tym zakresie.
Zatem wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie będzie można przeprowadzić Sesję Rady Miasta Świnoujście bezpiecznie, zgodnie z zasadami prawa, w sposób zdalny. Zwracam też uwagę, iż praca radnych to nie tylko sesje. Obrady są uwieńczeniem pracy pomiędzy sesjami, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych uchwałach. Czekamy na decyzję Sejmu RP.

Elżbieta Jabłońska


Dodaj komentarz