Gmina Miasto Świnoujście

Karsibór. Nagroda za przebudowę ulicy 1 Maja.

Gmina Miasto Świnoujście otrzymała nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2023 za najlepszego zamawiającego (inwestora) w kategorii infrastruktura drogowo-komunikacyjna za przebudowę ulicy 1 Maja w Karsiborze wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego.
To najważniejsza w Polsce nagroda, która przyznawana jest zamawiającym i wykonawcom za profesjonalnie zrealizowane inwestycje. Kapituła ocenia rzetelność przeprowadzonego postępowania przetargowego, przejrzystość realizacji zadania oraz osiągnięte efekty.
– Przebudowa tej głównej ulicy w Karsiborze to swego rodzaju podsumowanie wszystkich inwestycji, które w ostatnich latach tam przeprowadziliśmy – mówi I Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska, której podlegają miejskie inwestycje i która w imieniu prezydenta odebrała nagrodę. – Wcześniej zmodernizowaliśmy także wiele innych, mniejszych ulic na tym osiedlu, wybudowaliśmy przystań dla kajaków, nową przystań dla rybaków, remizę dla straży pożarnej, miejsce piknikowe, plac wypoczynkowy. Wszystkie te inwestycje nie tylko wpłynęły na wizerunek i atrakcyjność tej części naszego miasta, ale przede wszystkim zdecydowanie poprawiły życie mieszkańców Karsiborza.
Koszt wszystkich inwestycji przeprowadzonych przez Miasto w Karsiborze w ciągu ostatnich 10 lat wyniósł 105,7 mln złotych.
BIK Urząd Miasta Świnoujście

Facebook komentarze
Translate »