Komu przeszkadza Radna Agnieszka Rachtan?

Agnieszka Rachtan

Nasza koleżanka Agnieszka Rachtan nie złamała zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Radna Koalicji Obywatelskiej wykonuje usługi fizjoterapeutyczne od 2000 r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, nie ma zawartej umowy z Miastem Świnoujście, ani ze szkołą, swoje usługi pełni w oparciu o umowę najmu z innym przedsiębiorcą. Lokal w którym radna prowadzi działalność gospodarczą nie jest i nie był wykorzystywany przez szkołę w innych celach.

Agnieszka Rachtan nie wykorzystywała pełnionej przez siebie funkcji radnej, a tylko i wyłącznie w takim przypadku można mówić o wygaśnięciu mandatu.

Od czasu objęcia mandatu radnej przez Agnieszkę Rachtan minęły ponad dwa lata, nikt wcześniej nie zwracał uwagi na „sprzeczność interesów”, w związku z tym złożony donos traktujemy jako manipulację i element przedwyborczych rozgrywek.

Agnieszka Rachtan w profesjonalny sposób od lat służy mieszkańcom Świnoujścia, którzy należą do wspólnoty samorządowej. Ukończyła prestiżowe studia wyższe na kierunku fizjoterapii we Wrocławiu oraz posiada kilkadziesiąt specjalistycznych, podyplomowych kursów zawodowych. Nasza koleżanka służy ludziom, którzy doznali poważnych kontuzji, ofiarom wypadków, osobom starszym o obniżonej sprawności fizycznej. Jesteśmy pewni o całkowitej uczciwości Agnieszki Rachtan, która otrzymywała i otrzymuje od nas niezbędne wsparcie. Składanie donosów bezpośrednio do wojewody, z pominięciem próby wyjaśnienia sprawy na poziomie lokalnym, uznajemy jako element brudnej, nieuczciwej gry politycznej.

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Świnoujście

Zostaw komentarz

ewyspiarz.info - Serwis Informacyjny.