zakaz zbliżania się do terminala LNG w Świnoujściu

Konferencja prasowa o zakazie zbliżania się do terminala LNG w Świnoujściu

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa i zarazem szef PO na Pomorzu Zachodnim spotkał się w piątek z dziennikarzami na konferencji prasowej. – Z powodu wprowadzonego 13 kwietnia zakazu przebywania w promieniu 200 metrów wokół terminalu LNG w Świnoujściu.

Zakaz pozwoliła wprowadzić nowela ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Umożliwia ona wojewodzie, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej oraz kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się terminal LNG w Świnoujściu.

 zakaz zbliżania się do terminala LNG w Świnoujściu

– Nie jesteśmy krytykami tego, że należy chronić infrastrukturę krytyczną – zaznaczył na wstępie Olgierd Geblewicz. – To, co jednak niepokoi, to kompletne nieprzygotowanie do tych ostrych decyzji administracyjnych.

– Jeszcze w piątek, wraz z Elżbietą Jabłońską, przewodniczącą PO w Świnoujściu, skierujemy do wojewody pismo, w którym będziemy domagać się powołania zespołu, który natychmiast przedstawi rozwiązania ograniczające negatywne skutki zakazu dla mieszkańców i turystów – powiedział Olgierd Geblewicz

– Kiedy powstawał gazoport, przekonywano nas, że nie będzie uciążliwości. W tej chwili mieszkańcom zabrano wszystko – mówiła na konferencji Elżbieta Jabłońska.

– Mieszkańcy Warszowa mogą czuć się oszukani – podsumował Olgierd Geblewicz. Po partyzancku i chaotycznie zabiera się im wszystko, co było przedmiotem umowy, kiedy powstawał gazoport. Bezpieczeństwo jest poza sporem politycznym, ale w sprawie organizacji życia, z wojewodą pozostajemy w sporze.

Na chwilę obecną dojazd do kąpieliska na Warszowie, latarni morskiej i Fortu Gerharda został zamknięty.

foto. ewyspiarz.info / Ryszard Zabielski
➡️ Śledż nas na Facebooku | ewyspiarz.info


Facebook komentarze
Translate »