tunel w Świnoujściu

Prace wykończeniowe tunelu w Świnoujściu.

Zarówno na wyspie Uznam, jak i Wolin trwają prace porządkowe i wykończeniowe. Kontynuowany jest montaż obudowy na ścianach szczelinowych w części rampowej, czyszczenie i uszczelnianie obudowy tunelu oraz wyjść ewakuacyjnych.

Wykonywane są prace instalacyjne, w tym montaż i testy instalacji infrastruktury.
Na powierzchni trwają prace brukarskie i roboty drogowe, w tym prace bitumiczne. W Budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są prace związane z uruchomieniem systemów tunelowych, między innymi systemów bezpieczeństwa.

W maju, wśród prac wykończeniowych, zaplanowano uruchomienie systemu radiołączności
w tunelu, instalacji hydrantowej czy instalacji SUG, czyli urządzeń służących do czynnej ochrony przeciwpożarowej obiektów. Nastąpi też integracja wszystkich systemów tunelowych,
aby mogły ze sobą jak najlepiej współgrać i spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Na placu budowy trwa kruszenie elementów betonowych na placach składowych oraz demontaż zaplecza hali prefabrykacji. Teren jest porządkowany i czyszczony.

Źródło: Wykonawca

Facebook komentarze
Translate »