warstwy wiążące

RAPORT Z POSTĘPU PRAC – 19 III 2023

W części tunelowej zakończyło się układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego. Uszczelniane są prefabrykaty oraz obudowa tunelu TBM. Przy wyjściach ewakuacyjnych i w samym tunelu trwają prace wykończeniowe, instalacyjne czy montaż infrastruktury technicznej.

Po stronie wyspy Wolin trwają głównie prace wykończeniowe. W komorze odbiorczej również ułożono pierwszą warstwę asfaltu. Na ścianach szczelinowych wykonywany jest montaż obudowy z paneli aluminiowych. W części drogowej odbyły się testy podłączenia znaków zmiennej treści.

W komorze startowej na wyspie Uznam montowane są drzwi, między innymi w pomieszczeniach technicznych. Ściany szczelinowe są uszczelniane. W części rampowej został ułożony asfalt lany. Na placu budowy kontynuowane są prace związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, a niedługo rozpocznie się nasadzanie roślinności.

Wykonawca

Facebook komentarze
Translate »