RAPORT Z POSTĘPU

RAPORT Z POSTĘPU PRAC – 26 III 2023

Na budowie tunelu rozpoczęły się przygotowania pod układanie ostatniej warstwy nawierzchni drogowej – warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. Na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej, kontynuowane są prace wykończeniowe konstrukcji wewnętrznych. W budynku stacji trafo TK2 wykonywane są prace instalacyjne oraz elementy małej architektury, między innymi prace brukarskie. W tunelu TBM wykonywane są najważniejsze prace montażowe oraz uszczelnianie całej konstrukcji, w tym wyjść ewakuacyjnych. Odbyły się również testy znaków zmiennej treści, które zostały zamontowane w tunelu. Jego obudowa jest czyszczona, podobnie jak jezdnia, aby rozpocząć układanie warstwy ścieralnej. Po stronie wyspy Uznam, w komorze startowej, wykonywane są prace instalacyjne, a w pomieszczeniach technicznych i ewakuacyjnych prace wykończeniowe. W budynku Biura Centrum Obsługi rozpoczęła się synchronizacja systemów kontroli tunelu, w tym uruchomienie pierwszych kamer monitoringu. W wentylatorni VC1 wykonano próby pracy wentylatorów wyciągowych, które zapewnią bezpieczeństwo oraz odpowiednią jakość powietrza w tunelu. Wykonawca
Facebook komentarze
Translate »