Rusza budowa ITS w Świnoujściu

Rusza budowa ITS w Świnoujściu

ITS to inteligentny system transportowy: sterowanie ruchem w mieście z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych, by poprawić bezpieczeństwo podroży, skrócić czas przejazdu i bardziej efektywne wykorzystać sieć transportową. Dziś Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska podpisała umowę na realizację ITS z Waldemarem Matukiewiczem, wiceprezesem firmy Sprint S.A., która wygrała przetarg. W pierwszej kolejności wykonany zostanie zakres podstawowy za kwotę 12 612 880,02 zł brutto.

W postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty. 2 marca Gmina Miasto Świnoujście wybrała wykonawcę zadania „Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu” (ITS) – firmę Sprint S.A., która zaproponowała kwotę 18 430 955,91 zł brutto. W pierwszej kolejności wykonany zostanie zakres podstawowy systemu za kwotę 12 612 880,02 zł brutto. W ciągu 10 miesięcy firma zaprojektuje ITS na potrzeby Świnoujścia a także dostarczy, zamontuje jego elementy i wykona roboty budowlane. Dostarczone i zamontowane zostaną:
– podsystem sterowania ruchem – do systemu ITS zostaną włączone wszystkie sygnalizacje zlokalizowane na terenie Świnoujścia a także wybudowana zostanie nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Fińskiej/Skandynawskiej/Duńskiej;
– podsystem informacji dla kierowców – w ramach podsystemu wybudowane zostaną tablice zmiennej treści, które będą informowały kierowców m.in. o utrudnieniach drogowych, zalecanym objeździe a także o zamknięciu tunelu;
– na przejściu granicznym Garz – Ahlbeck oraz przeprawie promowej Warszów zostaną zamontowane kamery rozpoznające tablice rejestracyjne. Kamery te będą miały za zadanie zbieranie danych o ilości realizowanych podróży oraz obliczać czas przejazdu dla pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych;
– podsystem transmisji danych – oprogramowanie do zarządzania siecią.

➡️ Czytaj dalej


Facebook komentarze
Translate »