Budżet obywatelski

Rusza Budżet obywatelski 2024 r.

Przewidywana kwota środków przeznaczona na Budżet obywatelski 2024 r. wynosi 2 849 168,00 zł.
Łączny koszt realizacji projektów ogólnomiejskich nie może przekroczyć kwoty 1 424 584,00 zł. W ramach kwoty na projekty ogólnomiejskie wydziela się:
1 196 650,56 zł na projekty ogólnomiejskie inwestycyjne tzw. twarde, przy czym koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 598 325,28 zł;
227 933,44 zł na projekty ogólnomiejskie nieinwestycyjne tzw. miękkie, przy czym koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 56 983,36 zł.
Łączny koszt realizacji projektów lokalnych nie może przekroczyć kwoty 1 424 584,00 zł.
Projekty lokalne zgłaszane i realizowane będą w 4 rejonach tj. wydzielonych na potrzeby organizacyjnego przeprowadzenia procesu Budżetu obywatelskiego częściach miasta.
W ramach kwoty na projekty lokalne – na 1 rejon wydziela się:
284 916,80 zł na projekty lokalne inwestycyjne tzw. twarde, przy czym koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 142 458,40 zł;
71 229,20 zł na projekty lokalne nieinwestycyjne tzw. miękkie, przy czym koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 35 614,60 zł.
Zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu obywatelskiego ustaliła Rada Miasta Świnoujście w
uchwale Nr LXXVIII/609/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście (DZ. URZ. WOJ. 2023.2886 Ogłoszony: 08.05.2023)
To już dziesiąta edycja świnoujskiego Budżetu obywatelskiego.
Na wnioski czekamy od 18 sierpnia do 8 września 2023 r.

➡️ Czytaj cały art.


Facebook komentarze
Translate »