Jan Borowski
Jan Borowski

Sprzeciwiam się wobec planowanej sprzedaży działek w Świnoujściu na Basenie Północnym

Plan Dochodów do budżetu Miasta Zagraża Charakterowi Świnoujścia. Jan Borowski:
Sprzeciwiam się wobec planowanej sprzedaży działek w Świnoujściu na Basenie
Północnym
„Jako mieszkaniec i radny Świnoujścia, uważam, że miasto traci swój charakter pod naporem
nadmiaru zabudowy hotelowej i apartamentowej. Jestem głęboko zaniepokojony planowaną
sprzedażą działek na basenie północnym, uważając, że może to prowadzić do dalszej
degradacji tego pięknego terenu”- stanowczo oświadcza miejski radny
Historia, Kultura, i Przestrzeń dla Mieszkańców
„Uważam, że tereny, na których planowana jest nowa zabudowa, mają nie tylko znaczenie
historyczne, ale także potencjał dla naszej społeczności. Zamiast kolejnych
apartamentowców, pragnę widzieć rozwój portu żeglarskiego lub dedykowanej przestrzeni
dla mieszkańców. Ochrona dziedzictwa kulturowego powinna iść w parze z tworzeniem
miejsc służących naszym potrzebom.” – wyjaśnia Jan Borowski
Ryzyko Betonizacji i Strata dla Społeczności
„Jestem przekonany, że istnieje realne ryzyko, iż planowana zabudowa doprowadzi do
betonizacji obszaru, co skutkuje utratą terenów zielonych i rekreacyjnych. Boję się, że Basen
Północny stanie się kolejnym miejscem, gdzie beton zastąpi naturę, a przestrzeń dla ludzi
zostanie znacznie ograniczona.” – dodaje radny Borowski
Alternatywne Źródła Dochodów i Potrzeby Mieszkańców
„W obliczu sprzedaży działek, uważam, że warto rozważyć alternatywne źródła dochodów
dla miasta. Ograniczenie kosztów administracyjnych czy zwiększenie atrakcyjności
turystycznej mogą dostarczyć potrzebnych środków finansowych, jednocześnie zachowując
integralność naszego miejsca, a szczególnie terenu Basenu Północnego” – kontynuuje swoją
wypowiedź Jan Borowski
Mieszkańcy Mówią “Nie” dla Kolejnych Apartamentowców
„Jako radny, reprezentujący głos mieszkańców, widzę, że nasze miasto zmaga się z brakiem
mieszkań dla obywateli, a jednocześnie buduje się coraz więcej apartamentowców.
Mieszkańcy są zaniepokojeni, a ja podzielam ich obawy, że to niewłaściwe rozwiązanie,
tworzące zatłoczone, duszne przestrzenie, zamiast dostarczające miejsca do życia. Basen
Północny nie może być miejscem na kolejne hotele i apartamentowce. Jako przedstawiciel
mieszkańców, protestuję przeciwko brakowi konsultacji społecznych przed podjęciem decyzji
o sprzedaży działek. Uważam, że to my, mieszkańcy Świnoujścia, powinniśmy mieć
możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie, ponieważ to nasze miasto i nasza przyszłość.” –
dodaje Jan Borowski.
Plan Dochodów – Czy Warto Ryzykować?
„Dodatkowo, powinienem wspomnieć, że w budżecie miasta zaplanowany jest dochód w
postaci 50 milionów złotych ze sprzedaży działek z tego terenu. Choć to może stanowić
korzyść finansową, warto zastanowić się, czy krótkoterminowy zysk nie przeważa nad
długoterminowymi skutkami dla społeczności.” – mówi Jan Borowski najmłodszy radny
obecnej kadencji.
Z troską o wspólną przestrzeń
„Podsumowując, mój sprzeciw wobec sprzedaży działek na basenie północnym w
Świnoujściu opiera się na trosce o zachowanie unikalnego charakteru miasta. W obliczu
utraty przestrzeni rekreacyjnych, historycznych i potrzeb mieszkańców, uważam, że musimy
się zastanowić, czy kolejne apartamentowce są rzeczywiście najlepszym kierunkiem rozwoju
dla tego urokliwego nadmorskiego miasta.” – kończy swoją wypowiedź radny Jan Borowski

Facebook komentarze
Translate »