Świnoujście | Już od marca 2022 roku rusza AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA !!!

AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA

AKADEMIA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności LIDERÓW, którzy aktywnie działają na terenie Świnoujścia i okolic.
Uczestniczący w Akademii Liderzy tj. przedstawiciele grup nieformalnych, rad osiedli, centrów kultury, podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, itp.) uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu animacji społecznej, roli lidera, współpracy lokalnej, finansowania i promocji inicjatyw oddolnych, a także podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych – tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.

Program AKADEMII obejmuje łącznie 6 spotkań zorganizowanych w godzinach popołudniowych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 62a.
Spotkanie informacyjne odbędzie się 2 marca 2022 roku (środa) od godziny 17.00.

Na zakończenie cyklu spotkań uczestnicy AKADEMII wezmą udział w konkursie na najlepszą inicjatywę oddolną z możliwością jej sfinansowania z ufundowanego mikrograntu.
Udział w Akademii jest bezpłatny.

Akademia Lokalnego Lidera organizowana jest w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy współpracy z Stowarzyszeniem Kierunek Świnoujście prowadzącym Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Fundacją Speak Up.

Chcesz wziąć udział w AKADEMII? Przyjdź na spotkanie informacyjne, wejdź na owesszczecin.pl lub FB/OWES.Szczecin

Zostaw komentarz

ewyspiarz.info - Serwis Informacyjny.