Świnoujski Budżet Obywatelski

Świnoujski Budżet Obywatelski 2024 r. – ruszyło głosowanie

Wszyscy decydujemy na co wydać 2 849 168,00 zł
Twój głos jest ważny!

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2023 r. trwa od 18 października do 1 listopada 2023 r. Do głosowania zakwalifikowano 35 projektów.

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są mieszkańcy miasta.
Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Świnoujściu oraz – w przypadku osób nieposiadających meldunku w Świnoujściu – na podstawie rejestru wyborców.

PROCEDURA GŁOSOWANIA

Głosować można wyłącznie osobiście i jeden raz.
Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej: swinoujscie.budzet-obywatelski.org. W przypadku osoby małoletniej konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu obywatelskiego (rodzic/opiekun prawny podaje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).
Poprzez zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania znajdującego się w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, pokój 107, gdzie można oddać głos elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu Miasta, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL, a w przypadku osoby małoletniej (która nie ukończyła 18 lat) konieczne jest przedłożenie podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu obywatelskiego (rodzic/opiekun prawny podaje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).
Głosujący może poprzeć nie więcej niż dwa projekty o charakterze ogólnomiejskim (jeden inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny) i nie więcej niż dwa projekty o charakterze lokalnym (jeden inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny).
Aby głosowanie było ważne, należy wskazać przynajmniej jeden projekt.

Szczegółowe zasady i tryb oraz inne informacje na temat BO 2024 dostępne są na stronie: swinoujscie.budzet-obywatelski.org oraz w Wydziale Organizacyjnym/Kancelarii Prezydenta Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, pokój nr 107 (I piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA, ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE 2024 R.

LOKALNE PROJEKTY INWESTYCYJNE:
Ogród Posejdona
Sprawny dojazd do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Odnowienie placu zabaw Park Zdrojowy Mieszka I
Siłownia pod Chmurką – miejsce aktywnego wypoczynku i integracji
Logosport – Zagospodarowanie terenu przy szkole Fundacji LOGOS
Skok w dal

LOKALNY PROJEKT NIEINWESTYCYJNY
Piknik Osiedla Zachodniego
Ferie na Wesoło
Festiwal Uśmiechu
Extreme Summer w Świnoujściu
Nadmorska Akademia Młodego Naukowca
Rodzinny Piknik Integracyjny – integracja pokoleń
Rytmika dla dzieci najmłodszych
Poskramiamy literaturę przy pomocy teatrzyku kamishibai

OGÓLNOMIEJSKI PROJEKT INWESTYCYJNY
Ceramiczna Wyspa
Szkoła z Oddechem
Dobry krok – zbadaj wzrok
Świnoujście Wita
Szybko, sprawnie, bezpiecznie – ambulans do transportu sanitarnego pacjentów
Ruch to Zdrowie – Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne z nowoczesną kriokomorą i salą ćwiczeń
Ekologia i Ciepło – modernizacja kotłowni
Bezpieczny Plac Rekreacyjno-Zabawowy Żłobka Miejskiego Kubuś Puchatek w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 2
Nadmorski plac treningowy Street Workout Park
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP – Naukowy plac zabaw

OGÓLNOMIEJSKI PROJEKT NIEINWESTYCYJNY
Powiatowy festiwal pożarniczy – łączy nas sport i muzyka
Zwierzęta dla wszystkich
Hipoterapia to pasja bez barier
Z Domu Na Podwórko
Ratujemy Ucząc
Podróż po uśmiech – krajoznawczy i rekreacyjny wypoczynek osób z niepełnosprawnościami
Krok do Zdrowia – rehabilitacja dla mieszkańców Świnoujścia
Przywrócić dzieciom uśmiech
Medyk, mój przyszły zawód
Złota Rączka dla seniora – Świnoujście
Europejski Festiwal Kultury Alternatywnej – EFKA

Tekst: WO / BIK UM Świnoujście

Facebook komentarze
Translate »