Test Coopera – Pokonaj w 12 minut jak najdłuższy dystans.

Test Coopera odbędzie się 07.10.2020 r. od godz. 17:00 na Stadionie Lekkoatletycznym w Świnoujściu ul. Matejki 22. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godziny 16:30 do zakończenia zawodów. Test Coopera to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu – uczestnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans.

Celem jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja biegania wśród mieszkańców Świnoujścia, upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm.

UCZESTNICTWO

Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich (na podstawie złożonych deklaracji).
W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika pełnoletniego do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie w Biurze Zawodów.
Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów najpóźniej 20 minut przed wyznaczonym startem.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność!

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów.
Udział w Teście jest bezpłatny.
Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy.

NAGRODY

I-III miejsca K i M kategoria OPEN okolicznościowe puchary

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na temat wszelkich zmian w związku z imprezą organizator będzie informował na stronie www.osir.wyspiarz.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883).
Uczestnicy zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizator: Urząd Miasta Świnoujście, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Świnoujście oraz Świnoujski Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Delfin”.

INNE:

W związku z sytuacją epidemiologiczna Organizator nie zapewnia szatni.

Nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po płycie stadionu.

Po rozegranym biegu zawodnik musi opuścić płytę stadionu w wyznaczonym miejscu.

Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach na trybunach stadionu. Maksymalna ilość zawodników dopuszczonych do startu wynosi 250 .

Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszyscy uczestnicy zawodów, muszą przekazać w biurze zawodów oświadczenie tzw. „COVID 19”. (druk oświadczenia zapewnia organizator, w załączniku)

Brak oświadczenia uniemożliwia udział w zawodach.

—————

Zostaw komentarz / Facebook

Dodaj komentarz