To już jutro! Rozpoczęcie drążenia tunelu pod dnem Świny

drążenia tunelu

Trwają testy maszyny TBM – „wielkiego kreta”, który niebawem rozpocznie drążenie tunelu pod dnem Świny. W ubiegłym tygodniu odbywały się próbne rozruchy komponentów maszyny m. in. silników, hydrauliki, techniki. Wszystkie elementy TBM są już podłączone. Obecnie kontynuowany jest montaż urządzeń peryferyjnych. Kończy się też montowanie rurociągów, którymi płuczka wiertnicza będzie płynąć z maszyny do zakładu oczyszczania i (oczyszczona) z powrotem. Wykonywane są także ostatnie roboty instalacyjne.

„Wielki kret” znajduje się w szybie startowym, gdzie wykonywany jest blok oporowy, który posłuży do odepchnięcia tarczy maszyny TBM w momencie startu. Szyb na bieżąco jest odwadniany, a ściany szczelinowe są uszczelniane.

Trwa organizacja placu budowy przy komorze startowej – tak, by wszystko było gotowe do uruchomienia maszyny.

Prace prowadzone są również w rejonie rampy i tunelu – w segmentach od S1 do S11. W ubiegłym tygodniu kontynuowano m. in. odwadnianie wnętrza konstrukcji oraz wyrównywanie i czyszczenie ścian szczelinowych. W segmencie S11 zabetonowano strop górny, a w segmencie S10 rozpoczęto wykop podstropowy.

Cały czas odbywa się produkcja tubingów, które posłużą do obudowy tunelu. Wyprodukowane w zakładzie prefabrykacji segmenty przewożone są na place składowe.

W zakładzie STP trwają próby i testy – to tam będzie trafiała płuczka wiertnicza, która zostanie oczyszczona z urobku, by można było ją ponownie wykorzystać.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu, m. in. kanalizacji tłocznej oraz zbiornika retencyjnego.

Tymczasem po drugiej stronie Świny budowana jest komora odbiorcza, gdzie „wielki kret” zakończy wiercenie tunelu. Szyb na bieżąco jest odwadniany, podobnie jak wnętrze konstrukcji rampy dojazdowej. W rejonie segmentów R16-R4 prowadzone są wykopy, trwa niwelacja pod rozpory stałe i płyty oraz montowane jest rozparcie tymczasowe. Powstają również stropy górne i wieńce. Kontynuowane jest uszczelnianie i mycie ścian szczelinowych.

Trwa budowa drogi technologicznej DT2. Kontynuowane są też prace przy zbiorniku retencyjnym R6.

tekst i foto: wykonawca

W najbliższy piątek 5 marca 2021 roku na placu budowy stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (po stronie wyspy Uznam) odbędzie się uroczystość nadania nazwy maszynie drążącej oraz rozpoczęcie samego drążenia tunelu.

Bezpośrednia relacja https://www.facebook.com/iwyspiarz/


Zostaw komentarz / Facebook