WOŚP-owy Turniej Wielokrotnego Wyciskania Sztangi Leżąc

WOŚP

W sobotę , 29 stycznia o godzinie 12.00 odbędzie się

REGULAMIN
WOŚP-owego Turnieju Wielokrotnego Wyciskania Sztangi Leżąc
1. Cel imprezy:
• popularyzacja ćwiczeń siłowo – sprawnościowych,
• propagowanie aktywnego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych,
• wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
2. Organizator:
• Harcerski Sztab WOŚP w Świnoujściu
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
3. Termin i miejsce:
• 29 stycznia 2022 r.
• godzina rozpoczęcia zawodów 12.00
• godzina zakończenia zawodów 14.00
• Miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu, ul. Piastowska 55 – sala gimnastyczna
4. Zgłoszenia i wpisowe:
Turniej trwa od godziny 12.00 do 14.00, w tym czasie chętni zawodnicy, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (karty startowej) oraz dokonania opłaty startowej (wrzut do puszki WOŚP), mogą wykonywać bój.
Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
5. Weryfikacja uczestników:
• Odbędzie się w dniu zawodów, 29 stycznia w czasie trwania turnieju
• Przed weryfikacją zawodnicy zobowiązani są złożyć oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach (formularz zgłoszeniowy).
6. Zasady uczestnictwa:
• Zawody mają charakter otwarty. W zawodach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach pod warunkiem posiadania pisemnej zgody prawnego opiekuna z czytelnym podpisem i podaniem danych kontaktowych do prawnego opiekuna.
• Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie się uczestnika i wniesienie opłaty startowej(wrzut do puszki WOŚP)
7. Wykonanie:
• zawodnik sam decyduje o wyborze pozycji startowej:
• pozycja górna – nogi uniesione, złączone i ugięte w stawach kolanowych
• pozycja dolna – klasyczna z nogami wspartymi o podłoże
• zawodnik sam decyduje o ciężarze sztangi
• minimalny ciężar sztangi to 20 kg dla osób dorosłych, 8 kg dla dzieci i młodzieży poniżej 16 r.ż.
• możliwość zwiększania ciężaru sztangi uzależniona jest od obciążeń, którymi dysponuje organizator
• szerokość chwytu sztangi maksymalnie 81 cm,
• zawodnik sam lub z pomocą unosi sztangę ze stojaków
• sędzia daje komendę start do rozpoczęcia próby, gdy sztanga znieruchomieje nad zawodnikiem na wyprostowanych ramionach,
• czas boju wynosi 2 minuty
• sędzia zalicza powtórzenie, gdy sztanga przy jej opuszczeniu dotknie klatki piersiowej
i zostanie wyciśnięta do pełnego wyprostu ramion,
8. Sędziowie
• sędzia punktowy: wydaje komendę do rozpoczęcia boju (start), ocenia poprawność wykonywania ruchu i zlicza poprawnie wykonane powtórzenia wypowiadając głośno kolejną cyfrę zaliczonego powtórzenia
• sędzia czasowy: uruchamia na komendę sędziego punktowego timer sportowy, podaje czas zawodnikowi, który upłynął, w odstępach czasowych uzgodnionych z zawodnikiem, przekazuje do biura zawodów wynik, jaki uzyskał zawodnik i czas, w jakim został osiągnięty
9. Niezaliczenie ruchu:
• brak kontaktu sztangi z klatką piersiową,
• brak wyprostu ramion,
• brak kontaktu pośladków z ławką,
• brak kontaktu głowy z ławką;
Przy wybranej pozycji startowej „górnej”
• niezachowanie ugięcia nóg w stawach kolanowych,
• opuszczenie stóp poniżej linii siedziska ławki;
10. Zakończenie próby:
• zawodnik odłoży sztangę na stojaki,
• zawodnik zatrzyma sztangę na klatce piersiowej;
11. Wygrana
• Wygrywa zawodnik, który uzyska najwyższy tonaż (ciężar sztangi x ilość powtórzeń).
W przypadku remisu wygrywa lżejszy zawodnik(w przypadku braku wagi, deklaruje ją zawodnik).
• Kwestie sporne należy zgłaszać sędziemu głównemu i pozostawić mu do rozstrzygnięcia. Podjęta przez niego decyzja jest niepodważalna.

Organizator
Michał Mackiewicz

Zostaw komentarz

ewyspiarz.info - Serwis Informacyjny.


Dodaj komentarz