Zajęcia animacyjno-profilaktyczne na wybranych miejskich placach zabaw

Na zlecenie Gminy Miasta Świnoujście Fundacja Speak Up w okresie od 1 maja do 30 września br. realizuje projekt pn.: „Organizacja zajęć animacyjno-profilaktycznych na wybranych miejskich placach zabaw i miejscach aktywności fizycznej”.

W ramach wymienionego zadania zatrudnieni animatorzy będą prowadzić na świeżym powietrzu działania profilaktyczne, mające na celu propagowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo–rekreacyjnych.

Projekt skierowany jest głównie do młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia.

Zajęcia są nieodpłatne i będą odbywały się rotacyjnie w następujących lokalizacjach:
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego przy ul. Grunwaldzkiej,
Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej,
Osiedlowy Mini Park na Warszowie,
Platanowy Raj przy ul Malczewskiego.

Data Godzina Lokalizacja
2022-05-05 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-06 16:00 – 19:00 Osiedlowy mini park na Warszowie
2022-05-09 16:00 – 18:00 Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
2022-05-10 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul .Grunwaldzka
2022-05-12 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-13 15:30 – 17:30 Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
2022-05-13 16:00 – 19:00 Osiedlowy mini park na Warszowie
2022-05-15 09:00 – 15:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-16 16:00 – 18:00 Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
2022-05-17 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-18 17:00 – 20:00 Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
2022-05-19 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-19 17:00 – 20:00 Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
2022-05-19 16:00 – 18:30 Osiedlowy mini park na Warszowie
2022-05-20 15:00 – 18:00 Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
2022-05-20 17:00 – 20:00 Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
2022-05-23 16:00 – 18:00 Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
2022-05-24 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-24 17:00 – 20:00 Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
2022-05-25 17:00 – 20:00 Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
2022-05-26 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-26 17:00 – 20:00 Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
2022-05-26 16:00 – 18:30 Osiedlowy mini park na Warszowie
2022-05-27 15:00 – 18:00 Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
2022-05-28 09:00 – 15:00 Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
2022-05-29 09:00 – 15:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
2022-05-31 18:00 – 21:00 Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka

UWAGA! Animator nie jest opiekunem dzieci. W dni deszczowe animator nie prowadzi zajęć.

Aktualne harmonogramy działań animacyjnych znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miasta Świnoujście: www.swinoujście.pl – przydatne linki (dół strony) – animator profilaktyczny.
Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Świnoujście.

Zostaw komentarz

ewyspiarz.info - Serwis Informacyjny.