Zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu

Zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu.

Zakaz przebywania wokół terminala LNG. Władza nie liczy się z opiniami mieszkańców. Świnoujscy Radni
Platformy Obywatelskiej wnioskują o podjęcie działań prawnych.
Wprowadzona bez żadnych konsultacji społecznych zmiana w ustawie o bezpieczeństwie morskim oraz
wydanie zakazu przebywania w odległości 200 metrów wokół terminala LNG budzi słuszny i uzasadniony
społeczny gniew” – mówi Jan Borowski przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. „Zadziwiająca
jest forma wprowadzenia takiego zakazu, był czas na przygotowanie alternatywnych rozwiązań aby umożliwić
swobodny dostęp do latarni morskiej, fortów oraz plaży zarówno mieszkańcom jak i turystom. Terminal
funkcjonuje przecież od 2015 r. Myślę, że ustawa może być niezgodna z prawem, dlatego dzisiaj Klub Radnych
Platformy Obywatelskiej zwrócił się do Prezydenta Świnoujścia o sporządzenie opinii prawnej o możliwościach
podjęcia działań prawnych przez organy Miasta”. W dwustronicowym piśmie Radni wnioskuję o sporządzenie
opinii prawnej oraz udzielenie odpowiedzi na osiem pytań:
1. Jakie środki prawne Gmina Miasto Świnoujście może podjąć w związku z wejściem w życiu wspomnianej
ustawy?
2. Czy Miastu Świnoujście przysługuje możliwość zaskarżenia ustawy do polskich sądów powszechnych lub
Trybunału Konstytucyjnego?
3. Czy organom miasta Świnoujście przysługuje skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) lub innego organu unijnego?
4. Czy ustawa jest zgodna z Konstytucją RP?
5. Czy zarządzenie o wprowadzeniu zakazu zbliżania się osób nieupoważnionych do terenu gazoportu,
może zostać wprowadzone w przypadku braku obowiązywania któregoś ze stanów nadzwyczajnych
przewidzianych w Konstytucji RP?
6. Jakie środki prawne przysługują Miastu Świnoujście w przypadku wydania zarządzenia przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego?
7. Czy Rada Miasta Świnoujście może wnieść skargę na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego?
8. Jaką rekompensatę otrzyma miasto Świnoujście z powodu wprowadzenia zakazu?
Czekamy na opinię prawną naszego urzędu, będziemy informowali opinię publiczną o dalszych krokach” –
kończy wypowiedź Jan Borowski.

Facebook komentarze
Translate »