ZHR – 111. lat Harcerstwa w Polsce

III Szczep Harcerski "Słowianie"

2 maja 1911 – 111. lat temu we Lwowie powstały cztery pierwsze drużyny skautowe. Tę datę uważa się za początek ruchu harcerskiego na ziemiach polskich.

Idea skautingu narodziła się w głowie weterana wojen burskich, Brytyjczyka generała Roberta Baden-Powella. W 1907 roku rozpoczął on realizację swojego planu utworzenia drużyn, które będą miały na celu wychowywanie w duchu wartości takich jak wiara, trzeźwość, odwaga i patriotyzm. Idea szybko zyskała popularność poza granicami imperium brytyjskiego. Na ziemiach polskich zaszczepił ją Andrzej Małkowski, który przetłumaczył dzieło Baden-Powella „Skauting dla chłopców”.

Zainspirowany tym utworem podjął pracę nad utworzeniem czterech pierwszych polskich drużyn. Powstały trzy drużyny męskie i jedna żeńska – Tak naprawdę w polskich warunkach skupiały się na przygotowaniu młodzieży do walki o niepodległość. W tworzeniu ruchu harcerskiego pomagała Olga Drahonowska i inni.

Harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu Baden-Powella oraz polskich dążeń niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę.

www.youtube.com/watch?v=ho6OcUtZxXY

Jako harcerze chcemy, aby kolejne pokolenia harcerskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli Harcerstwa – Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dziś całe Harcerstwo w tym ZHR w Świnoujściu jako III Szczep Harcerski „Słowianie” im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu włącza się w pomoc Ukrainie. Podejmujemy służbę i wyzwanie. W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący ZHR powołał sztab kryzysowy i polecił Okręgom ZHR, Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR, Harcerskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu ZHR podjęcie koordynowanej przez ten sztab służby lokalnie i na granicy. Wzywamy wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków ZHR do zaangażowania się w działania solidarności i pomocy na rzecz Ukrainy i jej obywateli.

Warto dodać, że poza nami, dzieło ruchu harcerskiego czyli Harcerstwa kontynuują w Polsce inne organizacje tj. Związek Harcerstwa Polskiego, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Związek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju – powstałe dla emigracji i organizacje harcerskie na byłych kresach RP. Dzieło tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Jako harcerze mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata, Harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem służby, dla dobra naszego Narodu i Państwa.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl3NmJQgDUg

Pozdrawiamy – Czuwaj!

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR im. Zawiszy Czarnego
przy SP 1 w Świnoujściu

Zostaw komentarz

ewyspiarz.info - Serwis Informacyjny.