nasze śmieci: budowa biogazowni

Związek R-XXI, czyli nasze śmieci: budowa biogazowni dla 32 gmin

Celowy Związek Gmin R-XXI, który odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne m.in. ze Świnoujścia, przygotowuje się do budowy nowoczesnej biogazowni, która rozwiąże problem z utylizacją odpadów zielonych i biodegradowalnych.
To właśnie do prowadzonego przez ten związek zakładu w Słajsinie trafiają odpady z naszych domów. W tej chwili do CZG R-XXI należą już 32 gminy. Niedawno dołączyła Gmina Stara Dąbrowa.
Ostatnio dużo mówi się o podwyżce cen za odbiór odpadów komunalnych. Planowany wzrost związany jest ze wzrostami kosztów firmy Remondis, która zajmuje się odbiorem i wywozem naszych odpadów oraz wyższych kosztów ich utylizacji, jakie ponosi zakład w Słajsinie.
Przypomnijmy jednak, że stawka za wywóz odpadów w Świnoujściu jest jedną z najniższych w regionie. Nie była podnoszona od dwóch lat. Przy trwającej inflacji i związanymi z nią podwyżkami cen w ogóle, nie sposób uniknąć także podwyżki za śmieci.

odpady komunalne


Osobnym problemem jest utylizacja zebranych z gmin odpadów. Stąd pomysł na budowę w Łobzie nowoczesnej biogazowni. Obecna metoda utylizacji tego rodzaju odpadów jest nie tylko uciążliwa dla środowiska, ale również i droga.
Na ostatnim zgromadzeniu (1 marca 2023r.) delegaci gmin należących do CZG R-XXI, podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do spółki córki działki, na której powstanie instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych.
– Będzie to instalacja fermentacyjna, podobna funkcjonuje w centrum Berlina – mówi Jacek Chrzanowski, prezes CZG R-XXI. – To nowoczesna, sprawdzona i tańsza od obecnej technologia, która nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko.
Fermentacja będzie odbywała się w hermetycznie zamkniętej komorze fermentacyjnej.
Projektowanie i budowa już w 2023 roku. Zakończenie inwestycji za trzy lata. Przyszła biogazownia będzie produkowała ciepło, prąd i gaz. Prąd będzie wykorzystany na własne potrzeby biogazowni. Natomiast gaz uzyskany w procesie utylizacji odpadów, będzie częściowo wykorzystany jako paliwo do ciężarówek wożących odpady.

BIK UM Świnoujście
Fot. CZG R-XXI

Facebook komentarze
Translate »